หน้าข่าว

เข้าอวยพรและรับพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

วันที่ 30 ธันวาคม 2563

               วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นำคณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดินเข้าพบ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเข้าอวยพรและรับพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery101803 EventGallery101846 EventGallery101847 EventGallery101848 EventGallery101849 EventGallery101850 EventGallery101851 EventGallery101852 EventGallery101853
  • EventGallery101803
  • EventGallery101846
  • EventGallery101847
  • EventGallery101848
  • EventGallery101849
  • EventGallery101850
  • EventGallery101851
  • EventGallery101852
  • EventGallery101853

รูปข่าว