หน้าข่าว

ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

วันที่ 01 มกราคม 2564

                วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมคณะผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ในวันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 การนี้ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าศาลาสหทัยสมาคม (ด้านทิศเหนือ) ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 07.30 – 17.00 น.


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery101819 EventGallery101777 EventGallery101779 EventGallery101780 EventGallery101781 EventGallery101782 EventGallery101783 EventGallery101785 EventGallery101789 EventGallery101790 EventGallery101792
 • EventGallery101819
 • EventGallery101777
 • EventGallery101779
 • EventGallery101780
 • EventGallery101781
 • EventGallery101782
 • EventGallery101783
 • EventGallery101785
 • EventGallery101789
 • EventGallery101790
 • EventGallery101792

รูปข่าว