หน้าข่าว

ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า)

วันที่ 28 ธันวาคม 2563

               วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วยนายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ร่วมให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น ในฐานะประธานอนุกรรมการเร่งรัดการติดตามการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมเป็นธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน ในพื้นที่ตำบลนาทับ ตำบลสะกอม ตำบลตลิ่งชัน และตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่จังหวัดสงขลา

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12


EventGallery101747 EventGallery101746 EventGallery101748 EventGallery101749 EventGallery101750 EventGallery101751 EventGallery101752 EventGallery101753
  • EventGallery101747
  • EventGallery101746
  • EventGallery101748
  • EventGallery101749
  • EventGallery101750
  • EventGallery101751
  • EventGallery101752
  • EventGallery101753

รูปข่าว