หน้าข่าว

ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม / ฝ่ายกองแผนงาน ครั้งที่ 12/2563

วันที่ 21 ธันวาคม 2563

               วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม / ฝ่ายกองแผนงาน ครั้งที่ 12/2563 การประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าตามข้อสั่งการในงานสำคัญๆของกลุ่ม/ฝ่ายภายในกองแผนงานที่ได้รับมอบหมาย และการเตรียมแผนการทำงานสำคัญๆของกรมพัฒนาที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธ์ศาสตร์กองแผนงาน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่ายกองแผนงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น4 กองแผนงาน  ภาพข่าว/รายงาน : กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดินEventGallery101740 EventGallery101735 EventGallery101736 EventGallery101737 EventGallery101738 EventGallery101739 EventGallery101741 EventGallery101742 EventGallery101743 EventGallery101744 EventGallery101745
 • EventGallery101740
 • EventGallery101735
 • EventGallery101736
 • EventGallery101737
 • EventGallery101738
 • EventGallery101739
 • EventGallery101741
 • EventGallery101742
 • EventGallery101743
 • EventGallery101744
 • EventGallery101745

รูปข่าว