หน้าข่าว

ลงตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 28 ธันวาคม 2563

               วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับพลอากาศตรี วินัย พุ่มไพจิตร ราชองครักษ์ในพระองค์ พร้อมด้วย นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดนครราชสีมา เดินทางลงตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ในพื้นที่จัดงานวันดินโลก ประจำปี 2563 ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery101719 EventGallery101718 EventGallery101720 EventGallery101721 EventGallery101722 EventGallery101723 EventGallery101724 EventGallery101725 EventGallery101726 EventGallery101727 EventGallery101728 EventGallery101729 EventGallery101730 EventGallery101731 EventGallery101732 EventGallery101733 EventGallery101734
 • EventGallery101719
 • EventGallery101718
 • EventGallery101720
 • EventGallery101721
 • EventGallery101722
 • EventGallery101723
 • EventGallery101724
 • EventGallery101725
 • EventGallery101726
 • EventGallery101727
 • EventGallery101728
 • EventGallery101729
 • EventGallery101730
 • EventGallery101731
 • EventGallery101732
 • EventGallery101733
 • EventGallery101734

รูปข่าว