หน้าข่าว

มอบผลิตภัณฑ์ พด.13 ไมคอร์ไรซาสำหรับข้าวโพดนวัตกรรมงานวิจัยใหม่ล่าสุดของกรมพัฒนาที่ดินแก่หมอดินอาสา

วันที่ 06 ธันวาคม 2563

               วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน มอบผลิตภัณฑ์ พด.13 ไมคอร์ไรซาสำหรับข้าวโพดนวัตกรรมงานวิจัยใหม่ล่าสุดของกรมพัฒนาที่ดินแก่หมอดินอาสาผู้เข้ารับการอบรมที่บ้านจุลินทรีย์ดิน และเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการจุลินทรีย์ ในงานวันดินโลก ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery101335 EventGallery101336 EventGallery101337 EventGallery101338 EventGallery101339
  • EventGallery101335
  • EventGallery101336
  • EventGallery101337
  • EventGallery101338
  • EventGallery101339

รูปข่าว