หน้าข่าว

ร่วมเดินเทรล ในกิจกรรม “เดิน - วิ่ง วันดินโลก 2020 Trail @CESRA”

วันที่ 06 ธันวาคม 2563

               วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 05.30 - 08.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานปล่อยตัวและร่วมเดินเทรล ในกิจกรรม “เดิน - วิ่ง วันดินโลก 2020 Trail @CESRA” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมไฮไลต์ของงานวันดินโลก 2563 เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


รายงาน : กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
EventGallery101284 EventGallery101267 EventGallery101268 EventGallery101269 EventGallery101270 EventGallery101271 EventGallery101272 EventGallery101273 EventGallery101274 EventGallery101275 EventGallery101276 EventGallery101277 EventGallery101278 EventGallery101279 EventGallery101280 EventGallery101281 EventGallery101282 EventGallery101283 EventGallery101285 EventGallery101286 EventGallery101287 EventGallery101288 EventGallery101289 EventGallery101290 EventGallery101291 EventGallery101292 EventGallery101293 EventGallery101294 EventGallery101295 EventGallery101296 EventGallery101297 EventGallery101298 EventGallery101299 EventGallery101300 EventGallery101301 EventGallery101302 EventGallery101303 EventGallery101304 EventGallery101305 EventGallery101306 EventGallery101307 EventGallery101308 EventGallery101309 EventGallery101310 EventGallery101311 EventGallery101312 EventGallery101313 EventGallery101314 EventGallery101315 EventGallery101316
 • EventGallery101284
 • EventGallery101267
 • EventGallery101268
 • EventGallery101269
 • EventGallery101270
 • EventGallery101271
 • EventGallery101272
 • EventGallery101273
 • EventGallery101274
 • EventGallery101275
 • EventGallery101276
 • EventGallery101277
 • EventGallery101278
 • EventGallery101279
 • EventGallery101280
 • EventGallery101281
 • EventGallery101282
 • EventGallery101283
 • EventGallery101285
 • EventGallery101286
 • EventGallery101287
 • EventGallery101288
 • EventGallery101289
 • EventGallery101290
 • EventGallery101291
 • EventGallery101292
 • EventGallery101293
 • EventGallery101294
 • EventGallery101295
 • EventGallery101296
 • EventGallery101297
 • EventGallery101298
 • EventGallery101299
 • EventGallery101300
 • EventGallery101301
 • EventGallery101302
 • EventGallery101303
 • EventGallery101304
 • EventGallery101305
 • EventGallery101306
 • EventGallery101307
 • EventGallery101308
 • EventGallery101309
 • EventGallery101310
 • EventGallery101311
 • EventGallery101312
 • EventGallery101313
 • EventGallery101314
 • EventGallery101315
 • EventGallery101316

รูปข่าว