หน้าข่าว

ประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 05 ธันวาคม 2563

               วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลาประมาณ 19.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วม ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery101255 EventGallery101252 EventGallery101253 EventGallery101254 EventGallery101256 EventGallery101257 EventGallery101258 EventGallery101259 EventGallery101260 EventGallery101261 EventGallery101262 EventGallery101263 EventGallery101264 EventGallery101265 EventGallery101266
 • EventGallery101255
 • EventGallery101252
 • EventGallery101253
 • EventGallery101254
 • EventGallery101256
 • EventGallery101257
 • EventGallery101258
 • EventGallery101259
 • EventGallery101260
 • EventGallery101261
 • EventGallery101262
 • EventGallery101263
 • EventGallery101264
 • EventGallery101265
 • EventGallery101266

รูปข่าว