หน้าข่าว

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

               วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ของ 3 ฝ่าย ระหว่าง นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และพลโทรังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานจะร่วมกันส่งเสริมกิจการด้านการเกษตร ทั้งภาคการผลิตและการตลาด ตลอดจนการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ดิจิทัล สื่อออนไลน์ และออฟไลน์ ซึ่งพิธีลงนามในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 4 อาคารเบญจรังสฤษฏ์ กรุงเทพมหานคร


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery100967 EventGallery100965 EventGallery100966 EventGallery100968 EventGallery100969 EventGallery100970 EventGallery100971 EventGallery100972 EventGallery100973 EventGallery100974 EventGallery100975 EventGallery100976 EventGallery100977 EventGallery100978 EventGallery100979 EventGallery100980 EventGallery100981 EventGallery100982 EventGallery100983 EventGallery100984 EventGallery100985 EventGallery100986 EventGallery100987 EventGallery100988
 • EventGallery100967
 • EventGallery100965
 • EventGallery100966
 • EventGallery100968
 • EventGallery100969
 • EventGallery100970
 • EventGallery100971
 • EventGallery100972
 • EventGallery100973
 • EventGallery100974
 • EventGallery100975
 • EventGallery100976
 • EventGallery100977
 • EventGallery100978
 • EventGallery100979
 • EventGallery100980
 • EventGallery100981
 • EventGallery100982
 • EventGallery100983
 • EventGallery100984
 • EventGallery100985
 • EventGallery100986
 • EventGallery100987
 • EventGallery100988

รูปข่าว