หน้าข่าว

ร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

               วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
               ในการนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมงานนิทรรศการ “๙ ใน ๙ สิ่งสำคัญ สัมพันธ์ฝนหลวง ประจำปี 2563” โดยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้การต้อนรับและบรรยายนิทรรศการ "ปราชญ์แห่งแผ่นดิน สู่วันดินโลก 5 ธันวาคม" 


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery100946 EventGallery100921 EventGallery100923 EventGallery100924 EventGallery100925 EventGallery100926 EventGallery100927 EventGallery100928 EventGallery100929 EventGallery100930 EventGallery100931 EventGallery100932 EventGallery100933 EventGallery100934 EventGallery100935 EventGallery100936 EventGallery100937 EventGallery100938 EventGallery100939 EventGallery100940 EventGallery100941 EventGallery100942 EventGallery100943 EventGallery100944 EventGallery100945
 • EventGallery100946
 • EventGallery100921
 • EventGallery100923
 • EventGallery100924
 • EventGallery100925
 • EventGallery100926
 • EventGallery100927
 • EventGallery100928
 • EventGallery100929
 • EventGallery100930
 • EventGallery100931
 • EventGallery100932
 • EventGallery100933
 • EventGallery100934
 • EventGallery100935
 • EventGallery100936
 • EventGallery100937
 • EventGallery100938
 • EventGallery100939
 • EventGallery100940
 • EventGallery100941
 • EventGallery100942
 • EventGallery100943
 • EventGallery100944
 • EventGallery100945

รูปข่าว