หน้าข่าว

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2563

               วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. นายสถิระ อุดมศรี ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน พร้อมด้วยข้าราชการกรมพัฒนาที่ดินเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2563 โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วัดยานนาวา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery100659 EventGallery100660 EventGallery100661 EventGallery100662 EventGallery100663 EventGallery100664 EventGallery100665 EventGallery100666 EventGallery100667 EventGallery100668 EventGallery100669 EventGallery100670 EventGallery100671 EventGallery100672 EventGallery100673 EventGallery100674 EventGallery100675
 • EventGallery100659
 • EventGallery100660
 • EventGallery100661
 • EventGallery100662
 • EventGallery100663
 • EventGallery100664
 • EventGallery100665
 • EventGallery100666
 • EventGallery100667
 • EventGallery100668
 • EventGallery100669
 • EventGallery100670
 • EventGallery100671
 • EventGallery100672
 • EventGallery100673
 • EventGallery100674
 • EventGallery100675

รูปข่าว