หน้าข่าว

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชีและนักวิทยาศาสตร์

วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชีและนักวิทยาศาสตร์ (รายละเอียดเพิ่มเติม) [2 พฤศจิกายน 2563]


            รายละเอียดของตำแหน่ง

           ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
           ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
           ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
           ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
           ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
         

รูปข่าว