หน้าข่าว

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Thailand Local Government Summit 2020 เป็นการจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัติกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งมีกำหนดจัดงานวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Thailand Local Government Summit 2020 เป็นการจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัติกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งมีกำหนดจัดงานวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์ภัสรา กนิษฐสุด โทร.02-6617750 ต่อ 221 หรือ 086-3224496

รูปข่าว