หน้าข่าว

มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) จังหวัดพัทลุง

วันที่ 25 กันยายน 2563

               วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ร่วมต้อนรับร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) ณ ห้องประชุมจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีเกษตรกรได้รับมอบใบอนุญาตทั้งหมด 130 ราย ทั้งนี้ได้นำเสนอข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรของจังหวัดพัทลุง  รวมถึงผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆที่สถานีพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการ และได้หารือวางแผนงานในการร่วมบูรณาการงานเพื่อวางแผนการทำประโยชน์ที่ดินในเขต ส.ป.ก. ให้เหมาสมกับสภาพพื้นที่ต่อไป


รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12


 

EventGallery100029 EventGallery100027 EventGallery100028 EventGallery100030 EventGallery100031 EventGallery100032 EventGallery100033 EventGallery100034
  • EventGallery100029
  • EventGallery100027
  • EventGallery100028
  • EventGallery100030
  • EventGallery100031
  • EventGallery100032
  • EventGallery100033
  • EventGallery100034

รูปข่าว