หน้าข่าว

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 22 กันยายน 2563

               วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสรุปการตรวจราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) เชิงผลสัมฤทธิ์ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับผลลัพธ์ (Outcome) และการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัล การประกวดการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ให้แก่นักวิชาการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ในวันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 98 ราย


รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน


 

EventGallery100023 EventGallery100022 EventGallery100024 EventGallery100025 EventGallery100026
  • EventGallery100023
  • EventGallery100022
  • EventGallery100024
  • EventGallery100025
  • EventGallery100026

รูปข่าว