หน้าข่าว

ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน จ.อุบลราชธานี

วันที่ 12 กันยายน 2563

               วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วย นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ของนางพวงแก้ว พิมพกุล บ้านหนองไหล ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ภายในศูนย์ประกอบด้วยกิจกรรมของกรมฯ ดังนี้ - การใช้ประโยชน์ จากสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน - เกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสาน - กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร (กลุ่มเข้มแข็งเดิม) - ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด(โดโลไมท์) - ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด(ปอเทือง) - ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำ (หญ้าแฝก)


รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน


 

EventGallery99968 EventGallery99960 EventGallery99961 EventGallery99962 EventGallery99963 EventGallery99964 EventGallery99965 EventGallery99966 EventGallery99967
  • EventGallery99968
  • EventGallery99960
  • EventGallery99961
  • EventGallery99962
  • EventGallery99963
  • EventGallery99964
  • EventGallery99965
  • EventGallery99966
  • EventGallery99967

รูปข่าว