หน้าข่าว

ตรวจเยี่ยมงานโครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

วันที่ 25 สิงหาคม 2563

               วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน ตรวจเยี่ยมงานโครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง พร้อมให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านพัฒนาที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพในการให้ความรู้แก่เกษตรกร และผู้เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ให้เกิดความรู้และความเข้าใจในงาน และนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


 

EventGallery99790 EventGallery99753 EventGallery99754 EventGallery99755 EventGallery99756 EventGallery99757 EventGallery99758 EventGallery99791
  • EventGallery99790
  • EventGallery99753
  • EventGallery99754
  • EventGallery99755
  • EventGallery99756
  • EventGallery99757
  • EventGallery99758
  • EventGallery99791

รูปข่าว