หน้าข่าว

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นและความพึงพอใจในการใช้บริการหนังสือรายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2562 ภายใต้โครงการ etdaDQ

วันที่ 20 สิงหาคม 2563

          สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นและความพึงพอใจในการใช้บริการหนังสือรายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2562 ภายใต้โครงการ etdaDQ (สพธอ.) 

               headerตอบแบบสอบถามความเห็นและความพึงพอใจ

               headerดาวน์โหลดไฟล์รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563

รูปข่าว