หน้าข่าว

ลงพื้นที่จังหวัดตรังติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำต้นแบบ

วันที่ 05 สิงหาคม 2563

               วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ลงพื้นที่จังหวัดตรังติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำต้นแบบ (ลุ่มน้ำคลองชี) งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ งานก่อสร้างฝายในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาด 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ และพบปะหมอดินอาสาในพื้นที่
               หลังจากนั้นลงพื้นที่ อ.ละงู จ.สตูล ติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมภาคใต้และเยี่ยมชมแปลงสาธิตการจัดการดินเพื่อปลูกมะพร้าวและพืชผสมผสานในพื้นที่โครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ


รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตสิบสอง


 

EventGallery99637 EventGallery99635 EventGallery99636 EventGallery99638 EventGallery99639 EventGallery99640 EventGallery99641 EventGallery99642 EventGallery99643 EventGallery99644 EventGallery99645 EventGallery99646 EventGallery99647 EventGallery99648
 • EventGallery99637
 • EventGallery99635
 • EventGallery99636
 • EventGallery99638
 • EventGallery99639
 • EventGallery99640
 • EventGallery99641
 • EventGallery99642
 • EventGallery99643
 • EventGallery99644
 • EventGallery99645
 • EventGallery99646
 • EventGallery99647
 • EventGallery99648

รูปข่าว