หน้าข่าว

ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา

วันที่ 12 สิงหาคม 2563

               วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายชาติชาย  ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา (วันที่ 28 กรกฎาคม 2563) เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ วัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพิ่มพื้นที่ป่า พร้อมปลูกไม้ยืนต้น ร่วมกับผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ และคณะครู นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ณ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ


รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4


 

EventGallery99623 EventGallery99619 EventGallery99620 EventGallery99621 EventGallery99622 EventGallery99624 EventGallery99625
  • EventGallery99623
  • EventGallery99619
  • EventGallery99620
  • EventGallery99621
  • EventGallery99622
  • EventGallery99624
  • EventGallery99625

รูปข่าว