หน้าข่าว

ลงพื้นที่ตรวจราชการ ศูนย์ศึกษาการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563

               วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจราชการ ศูนย์ศึกษาการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมพื้นที่รอบศูนย์ศึกษาฯ ติดตามความคืบหน้าการจัดงานวันดินโลก 2563 ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม


รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery99438 EventGallery99439 EventGallery99440 EventGallery99441 EventGallery99442 EventGallery99443 EventGallery99444
  • EventGallery99438
  • EventGallery99439
  • EventGallery99440
  • EventGallery99441
  • EventGallery99442
  • EventGallery99443
  • EventGallery99444

รูปข่าว