หน้าข่าว

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินบ้านนากก จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563

               วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน บ้านนากก หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ของนายสัญญา หิรัญวดี เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาการเกษตรด้านการใช้สารอินทรีย์ปรับปรุงบำรุงดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำหน่ายสินค้า


รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery99392 EventGallery99393 EventGallery99394 EventGallery99395 EventGallery99396 EventGallery99397 EventGallery99398
  • EventGallery99392
  • EventGallery99393
  • EventGallery99394
  • EventGallery99395
  • EventGallery99396
  • EventGallery99397
  • EventGallery99398

รูปข่าว