หน้าข่าว

ประธานเปิดโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

               วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ซึ่งจัดโดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด มีผู้นำชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ และได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 ณ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม สำหรับโครงการนี้ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมใจถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว คืนสมดุลสู่ธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ


รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน
 

EventGallery99374 EventGallery99375 EventGallery99376 EventGallery99377 EventGallery99378 EventGallery99379 EventGallery99380 EventGallery99381 EventGallery99382 EventGallery99383 EventGallery99384 EventGallery99385 EventGallery99386 EventGallery99387 EventGallery99388 EventGallery99389
 • EventGallery99374
 • EventGallery99375
 • EventGallery99376
 • EventGallery99377
 • EventGallery99378
 • EventGallery99379
 • EventGallery99380
 • EventGallery99381
 • EventGallery99382
 • EventGallery99383
 • EventGallery99384
 • EventGallery99385
 • EventGallery99386
 • EventGallery99387
 • EventGallery99388
 • EventGallery99389

รูปข่าว