หน้าข่าว

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร  นักวิทยาศาสตร์  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (รายละเอียดเพิ่มเติม) [24 กรกฎาคม 2563]

รูปข่าว