หน้าข่าว

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย (รายละเอียดเพิ่มเติม) [24 กรกฎาคม 2563]

รูปข่าว