หน้าข่าว

ถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ และปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

               วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายศรจิตร  ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 และสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563    
               ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563  ซึ่งโครงการฯได้ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 10,000 ต้น ประกอบด้วย มะค่าโมง 2,200 ต้น สัก 1,800 ต้น พะยูง 2,400 ประดู่ป่า 2,600 ต้น มะขามเปรี้ยว 500 ต้น  ไผ่ซางหม่น 500 ต้น ปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบบ่อ จำนวน 200,000 กล้า และปล่อยปลา จำนวน 2,000 ตัว เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 และภาคประชาชนเกิดการร่วมแรงร่วมใจกันปลูกไม้ยืนต้นและหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เสริมสร้างความสามัคคีในการอนุรักษ์ดินและทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพและความสมดุลทางธรรมชาติ ใช้เป็นสถานที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการกับประชาชน โดยมี นางสาวเสาวนีย์ ประจันศรี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 และสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ร่วมร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 80 คน ณ  บริเวณสระน้ำกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3


 

EventGallery99344 EventGallery99340 EventGallery99341 EventGallery99342 EventGallery99343 EventGallery99345 EventGallery99346 EventGallery99347 EventGallery99348 EventGallery99349 EventGallery99350 EventGallery99351 EventGallery99352 EventGallery99353
 • EventGallery99344
 • EventGallery99340
 • EventGallery99341
 • EventGallery99342
 • EventGallery99343
 • EventGallery99345
 • EventGallery99346
 • EventGallery99347
 • EventGallery99348
 • EventGallery99349
 • EventGallery99350
 • EventGallery99351
 • EventGallery99352
 • EventGallery99353

รูปข่าว