หน้าข่าว

โครงการช่วยเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศหลังสถานการณ์ Covid-19

วันที่ 19 มิถุนายน 2563

headerโครงการ "ช่วยเกษตร" เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศheader

         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอนุกรรมการขับเคลื่อน E-commerce กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตัวเว็บไซต์ช่วยเกษตร ผลักดัน 3 โครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศ
         1. ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง ได้รับการสนับสนุนจากไปรษณีย์ไทย ให้ค่าขนส่งราคาพิเศษ 5 กิโล 30 บาท
         2. ช่วยเพิ่มความรู้ ร่วมมือกับกูรูด้าน E-commerce ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย เปิดหลักสูตรการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ให้เรียนฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
         3. ช่วยขายผลผลิตทางเกษตร โดยผู้เชี่ยวชาญ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ

         เกษตรกรสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ www.ช่วยเกษตร.com
         ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

         เว็บไซต์ : www.ช่วยเกษตร.com
รูปข่าว