หน้าข่าว

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมติดตามสนับสนุนสินค้าชุมชนทั่วประเทศ ผ่าน OTOP Today

วันที่ 20 เมษายน 2563

headerร่วมสนับสนุนสินค้า OTOP จากประชาชนheader

         กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ที่เป็นสินค้าอุปโภค บริโภคและสินค้า OTOP เด่นของแต่ละจังหวัด ทางระบบ Online พร้อมบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ทำให้ไม่สามารถนำสินค้าออกมาจำหน่ายได้ตามปกติ ขาดรายได้ที่จะนำมาเลี้ยงดูครอบครัว โดยผู้ที่สนใจ สามารถเลือกชมและซื้อสินค้าจัดจำหน่ายได้ที่

         เว็บไซต์ : http://www.otoptoday.com/newweb
         Facebook : http://web.facebook.com/groups/232930151121943
รูปข่าว