หน้าข่าว

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 09 มีนาคม 2563

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (รายละเอียดเพิ่มเติม) [9 มีนาคม 2563]


           ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
           ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
           ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน)
           ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
           ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
           ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
           ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
           ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
         

รูปข่าว