หน้าข่าว

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2563 เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

                วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2563 เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมี ในการนี้ มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ


รายงาน : ภัทราวดี ศรีทองคำ
ภาพ : สัมพันธ์ เอียดน้อย


EventGallery97601 EventGallery97596 EventGallery97597 EventGallery97598 EventGallery97599 EventGallery97600 EventGallery97602 EventGallery97603
  • EventGallery97601
  • EventGallery97596
  • EventGallery97597
  • EventGallery97598
  • EventGallery97599
  • EventGallery97600
  • EventGallery97602
  • EventGallery97603

รูปข่าว