หน้าข่าว

ปิดการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปี 2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

               วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ร่วมฟังการนำเสนอข้อมูลจากถังความรู้ (Knowledge tank) ของหมอดินอาสา และกล่าวปิดการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปี 2563 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะกับหมอดินอาสาในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน: นางสาวปัทมาพร ก้านแก้ว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4

ภาพ: คณะทำงานฝ่ายเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

        คณะทำงานอบรมหมอดินอาสา 4.0    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4


EventGallery97591 EventGallery97583 EventGallery97584 EventGallery97585 EventGallery97586 EventGallery97587 EventGallery97588 EventGallery97589 EventGallery97590 EventGallery97593 EventGallery97594 EventGallery97595
 • EventGallery97591
 • EventGallery97583
 • EventGallery97584
 • EventGallery97585
 • EventGallery97586
 • EventGallery97587
 • EventGallery97588
 • EventGallery97589
 • EventGallery97590
 • EventGallery97593
 • EventGallery97594
 • EventGallery97595

รูปข่าว