หน้าข่าว

ร่วมงานอบรมหมอดินอาสา 4.0 พร้อมทั้งนำเสนอเเนวทางการดำเนินงานร่วมกับหมอดินอาสา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

               นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมงานอบรมหมอดินอาสา 4.0 พร้อมทั้งนำเสนอเเนวทางการดำเนินงานร่วมกับหมอดินอาสา และการสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาให้มีความเข้มเเข็ง และเป็นกำลังใจในการพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปในอนาคต ณ โรงเเรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก


รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


EventGallery97571 EventGallery97565 EventGallery97566 EventGallery97567 EventGallery97568 EventGallery97569 EventGallery97570 EventGallery97572 EventGallery97573 EventGallery97574 EventGallery97575 EventGallery97576 EventGallery97577
 • EventGallery97571
 • EventGallery97565
 • EventGallery97566
 • EventGallery97567
 • EventGallery97568
 • EventGallery97569
 • EventGallery97570
 • EventGallery97572
 • EventGallery97573
 • EventGallery97574
 • EventGallery97575
 • EventGallery97576
 • EventGallery97577

รูปข่าว