หน้าข่าว

ร่วมบรรยายเเนะนำเเนวทางการพัฒนาที่ดินยุค 4.0

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

               วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมทั้ง ผู้เชี่ยวชาญ ,ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน /กลุ่ม,ฝ่าย เจ้าหน้าที่เข้าร่วมบรรยายเเนะนำเเนวทางการพัฒนาที่ดินยุค 4.0 เเละรับฟังการบรรยายประสบการณ์เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันดินโลก ปี 2562 ณ กรุงโรม ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี โดย นายยวง เขียวนิล หมอดินอาสา จ.นนทบุรี โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมแนะนำเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินยุค 4.0
               - การวางเเผนการใช้ที่ดินระดับตำบล โดย นางสาวนัทฐา ทักษ์รัตน์ศรัณย์ ผอ.กลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน
               - งานโครงสร้างการพัฒนาที่ดิน โดยนายมู้หะหมัดยะเอส เล๊ายอ ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อการทำเเผนที่
               - การใช้บัตรดินดี โดยนางกัญจรัน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน
               - เเนะนำการสื่อสาร Chatbot คุยกับหมอดิน โดยนายธงธรรม ศิริธรรม กลุ่มสำรวจเพื่อทำเเผนที่
               - ปัจจัย มาตรการเเละขั้นตอนเพื่อรับมือภัยเเล้ง โดยนายสกล ผ่านเมือง กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน และการตอบข้อซักถาม จากนั้นเเบ่งกลุ่มสนทนาถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเเละประสบการณ์จากกลุ่มสนทนา จำนวน 5 กลุ่ม บทเรียนจากหมอดินอาสา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จำนวน 500 ท่าน ณ โรงเเรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก


รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


EventGallery97561 EventGallery97553 EventGallery97554 EventGallery97555 EventGallery97556 EventGallery97557 EventGallery97558 EventGallery97559 EventGallery97560 EventGallery97562 EventGallery97563 EventGallery97564
 • EventGallery97561
 • EventGallery97553
 • EventGallery97554
 • EventGallery97555
 • EventGallery97556
 • EventGallery97557
 • EventGallery97558
 • EventGallery97559
 • EventGallery97560
 • EventGallery97562
 • EventGallery97563
 • EventGallery97564

รูปข่าว