หน้าข่าว

ร่วมพิธีทำบุญทางศาสนา เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ 2563

วันที่ 08 มกราคม 2563

               วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 นางสายหยุด  เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมวันปีใหม่ 2563 สำหรับในช่วงเช้า ได้จัดให้มีพิธีทำบุญทางศาสนา โดยศาสนาพุทธ นิมนต์พระสงฆ์สวดให้พรเพื่อเป็นสิริมงคล ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน และภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุม 1 และศาสนาอิสลามได้เชิญโต๊ะอิหม่ามบ้านเขาตันหยง บ้านตือลาฆอปาลัส บ้านโคกสยา และบ้านจะแลเกาะ มาเป็นผู้นำทำพิธีละหมาดฮาญัติ ณ ห้องประชุม 2 และในช่วงบ่าย จัดให้มีกิจกรรมจับรางวัลแลกของขวัญ โอกาสนี้ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ที่มาร่วมงาน กว่า 300 ราย

รายงาน/ภาพ : Facebook ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริEventGallery96997 EventGallery96998 EventGallery96999 EventGallery97000 EventGallery97001 EventGallery97002 EventGallery97003 EventGallery97004 EventGallery97005 EventGallery97006 EventGallery97007
 • EventGallery96997
 • EventGallery96998
 • EventGallery96999
 • EventGallery97000
 • EventGallery97001
 • EventGallery97002
 • EventGallery97003
 • EventGallery97004
 • EventGallery97005
 • EventGallery97006
 • EventGallery97007

รูปข่าว