หน้าข่าว

ประชุมร่วมกับสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ

วันที่ 10 มกราคม 2563

               วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสากล ณ ฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะทำงานโครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกริ่นกระถิน เข้าประชุมร่วมกับสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ และในเวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 พร้อมคณะ ลงพื้นที่โครงการเพาะและขยายกิ่งพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ และโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9


EventGallery96979 EventGallery96974 EventGallery96975 EventGallery96976 EventGallery96977 EventGallery96978 EventGallery96980
  • EventGallery96979
  • EventGallery96974
  • EventGallery96975
  • EventGallery96976
  • EventGallery96977
  • EventGallery96978
  • EventGallery96980

รูปข่าว