หน้าข่าว

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 09 มกราคม 2563

               วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระสำคัญ ในเรื่อง ติดตามการดำเนินงานเเละเเผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2563 การจัดทำเเผนการปฏิบัติงาน ,โครงพัฒนาพื้นที่ทุ่งรังสิต เเละโครงการพัฒนาทุ่งมหาราช โดยมี ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ทั้ง 13 จังหวัด เเละบุคลากร เข้าร่วมประชุมและรับฟัง ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


EventGallery96960 EventGallery96959 EventGallery96961 EventGallery96962 EventGallery96963 EventGallery96964 EventGallery96965
  • EventGallery96960
  • EventGallery96959
  • EventGallery96961
  • EventGallery96962
  • EventGallery96963
  • EventGallery96964
  • EventGallery96965

รูปข่าว