หน้าข่าว

ร่วมรับมอบ ส.ค.ส. พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 10 มกราคม 2563

               วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายมานพ ตั้งตรงไพโรจน์ ผู้อำนวยการติดตามและวิเคราะห์โครงการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 นำมามอบให้กับคณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมรับมอบ ส.ค.ส. พระราชทาน ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ พิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
               สำหรับ ส.ค.ส. พระราชทาน มีตราประจำพระองค์สีทอง ด้านหน้าอักษรพระนามสีทอง “จภ” ภายใต้จุลมงกุฎ ด้านในฝั่งซ้ายมีตราประจำพระองค์พร้อมข้อความ “สุขสันต์ วันปีใหม่ ๒๕๖๓ Season’s Greeting 2020” และลายพระหัตถ์พระนามสีทอง ส่วนด้านขวาเป็นพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery96951 EventGallery96945 EventGallery96946 EventGallery96947 EventGallery96948 EventGallery96949
  • EventGallery96951
  • EventGallery96945
  • EventGallery96946
  • EventGallery96947
  • EventGallery96948
  • EventGallery96949

รูปข่าว