หน้าข่าว

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

วันที่ 03 ธันวาคม 2562

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย (รายละเอียดเพิ่มเติม) [3 ธันวาคม 2562]

รูปข่าว