หน้าข่าว

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 2562

                วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ อีกทั้งยังทรงอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนาบ้านเมืองและความเป็นอยู่ของอาณาประชาราษฎร์ทรงปกครองด้วยทศพิธราชธรรม นำมาซึ่งความผาสุก ร่มเย็นแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย อย่างหาที่สุดมิได้
               โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และพสกนิกรร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ
               


รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery95889 EventGallery95888 EventGallery95890 EventGallery95891
  • EventGallery95889
  • EventGallery95888
  • EventGallery95890
  • EventGallery95891

รูปข่าว