หน้าข่าว

วางพวงมาลาดอกไม้สดและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 2562

               วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและคุณูปการใหญ่หลวงที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเข้าร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สดและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำคณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เข้าร่วมวางพวงมาลาและนำพิธีถวายบังคมโดยพร้อมเพรียง ณ บริเวณท้องสนามหลวง


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery95871 EventGallery95863 EventGallery95864 EventGallery95865 EventGallery95866 EventGallery95867 EventGallery95868 EventGallery95869 EventGallery95870 EventGallery95872 EventGallery95873 EventGallery95874
 • EventGallery95871
 • EventGallery95863
 • EventGallery95864
 • EventGallery95865
 • EventGallery95866
 • EventGallery95867
 • EventGallery95868
 • EventGallery95869
 • EventGallery95870
 • EventGallery95872
 • EventGallery95873
 • EventGallery95874

รูปข่าว