หน้าข่าว

งานเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ 2562

วันที่ 04 มกราคม 2562

     กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดงานเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ 2562 ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 โดยมีพิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลตายาย และอนุสาวรีย์ ดร.บรรเจิด พลางกูร พิธีทางศาสนาและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 56 รูป

กำหนดการจัดงาน

     เวลา 07.00 - 07.30 น.     พิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลตายาย และอนุสาวรีย์ ดร.บรรเจิด พลางกูร
                                           โดยท่านอธิบดี ท่านรองอธิบดี ท่านผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมฯ

     เวลา 07.30 - 08.30 น.     พิธีทำบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณสวนหย่อมตัวยู
                                           - เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 9 รูป
                                           - ถวายปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ 9 รูป
                                           - ถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ 56 รูป

                 เวลา 08.30 น.     พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 56 รูป ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากรมฯ

     การแต่งกาย  :  ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ

รูปข่าว