หน้าข่าว

งานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน 55 ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

     กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชน ร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน “๕๕ ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน” ร่วมชม ชิม ช็อป สินค้าเกษตรดี มีคุณภาพ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม นี้ ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
     ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น นิทรรศการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและทรวงเกษตรและสหกรณ์ นิทรรศการปูม – เป็น – เปลี่ยน นิทรรศการตลาดนำการผลิต นิทรรศการ เกษตรอินทรีย์ วิถีไทย นิทรรศการศาสตร์พระราชา นิทรรศการ วันดินโลก (World Soil Day)นิทรรศการ วินัย ข้อบังคับ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต นิทรรศการ วิวัฒนาการวิเคราะห์ดิน นวัตกรรมชุดตรวจสอบดินภาคสนาม และนิทรรศการ เทคโนโลยีชีวภาพ ท่องโลกจุลินทรีย์ การเสวนาวิชาการ การประชุม การบรรยายพิเศษ การประชุมคัดเลือกผลงานวิชาการ การจำหน่ายผลผลิตและสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพดีเยี่ยม และอื่นๆ อีกมากมาย

     เว็บไซต์ งานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน 55 ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน


ประมวลภาพกิจกรรม

     ประมวลภาพกิจกรรมภายในงาน
     ประมวลภาพงานพิธีประกาศขับเคลื่อนงานวันดินโลกปี 2561

กำหนดการจัดงาน

     ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
     ณ กรมพัฒนาที่ดิน บางเขน กรุงเทพฯ

รูปข่าว