หน้าข่าว

ร่วมพิธีเปิดงาน "วันดินโลกและกิจกรรมส่งท้ายปีดินสากล 2558" เปิดนิทรรศการ "ดินคือพื้นฐานอันมั่นคงแห่งชีวิต : Soils, a solid Ground for Life" และเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน

วันที่ 04 ธันวาคม 2558
               กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย, สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO จัดงานวันดินโลกและกิจกรรมส่งท้ายปีดินสากล 2558 ในหัวข้อ "ดินคือพื้นฐานอันมั่นคงแห่งชีวิต : Soils, a solid Ground for Life" ระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ พร้อมทั้ง ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) และ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง บนแผ่นดินของพ่อ “Run for Soils, Run for the King” ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นางจินตนา ชัยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะผู้บริหาร องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ร่วมทำพิธีเปิดงาน "วันดินโลกและกิจกรรมส่งท้ายปีดินสากล 2558" เปิดนิทรรศการ "ดินคือพื้นฐานอันมั่นคงแห่งชีวิต : Soils, a solid Ground for Life" และเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน ซึ่งภายในงาน มีการจัดนิทรรศการต่าง ๆ มากมายจากหลายหน่วยงานที่มาร่วมงานในครั้งนี้ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, นิทรรศการลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต, การให้ความรู้การใช้ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน, การส่งเสริมอาชีพเกษตรกร, การประชุมฟังเสวนาวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ, การชมพิพิธภัณฑ์ดินแห่งแรกของประเทศไทย, การจัดการเครือข่ายหมอดินอาสา ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องดินที่มีปัญหาและการแก้ไขปรับปรุงดินโดยวิธีต่างๆ แก่เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป 

รายงาน : นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
              กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ภาพ :      นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
              นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
              สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery71009 EventGallery71005 EventGallery71006 EventGallery71007 EventGallery71008 EventGallery71010 EventGallery71011 EventGallery71012 EventGallery71013 EventGallery71014 EventGallery71015 EventGallery71016
 • EventGallery71009
 • EventGallery71005
 • EventGallery71006
 • EventGallery71007
 • EventGallery71008
 • EventGallery71010
 • EventGallery71011
 • EventGallery71012
 • EventGallery71013
 • EventGallery71014
 • EventGallery71015
 • EventGallery71016

รูปข่าว