หน้าข่าว

เปิดงาน "ด้วยพระบารมี ปฐพีพัฒนา 5 ธันวา วันดินโลก" ณ กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 04 ธันวาคม 2556
          นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ด้วยพระบารมี ปฐพีพัฒนา 5 ธันวา วันดินโลก" โดยมีผู้บริหารระดับกระทรวง ผู้บริหารระดับกรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสา ผู้สื่อข่าว และประชาชนผู้สนใจ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ จำนวนกว่า 2,000 คน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ภาพ/รายงาน :  นายนพล วัฒนานุกิจ 
                      นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ  
                      กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

EventGallery65520 EventGallery65521 EventGallery65522 EventGallery65523 EventGallery65524 EventGallery65525 EventGallery65526 EventGallery65527 EventGallery65528 EventGallery65529
  • EventGallery65520
  • EventGallery65521
  • EventGallery65522
  • EventGallery65523
  • EventGallery65524
  • EventGallery65525
  • EventGallery65526
  • EventGallery65527
  • EventGallery65528
  • EventGallery65529

รูปข่าว