หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2564

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 29/04/2564  

เปิดการฝึกอบรม การกำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์ดิน และการจัดการห้องปฏิบัติการดินที่ดี

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดการฝึกอบรม การกำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์ดิน และการจัดการห้องปฏิบัติการดินที่ดี วันที่ 26/04/2564  

ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2/2564

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 21/04/2564  

ประชุมหารือการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตร

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประชุมหารือการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตร วันที่ 20/04/2564  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

รางวัลวันดินโลก ประจำปี 2563 "King Bhumibol World Soil Day Award Ceremony 2020"

vdo

น้ำ คือ ชีวิต ดิน คือ หัวใจ

vdo

ผักปลอดภัยใส่ใจชุมชน บ้านนาป่าแปก แม่ฮ่องสอน

vdo

รวมวิดีโอ