หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


TSWC

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 19/10/2563  

ต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ วันที่ 19/10/2563  

ประชุมการนำเสนอฐานข้อมูลการโต้ตอบกับผู้รับบริการด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประชุมการนำเสนอฐานข้อมูลการโต้ตอบกับผู้รับบริการด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) วันที่ 20/10/2563  

นำคณะ สื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ PGS บูรณาการภาคเหนือตอนบน

นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ นำคณะ สื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ PGS บูรณาการภาคเหนือตอนบน วันที่ 17/10/2563  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

vdo

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

vdo

โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

vdo

รวมวิดีโอ