หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ประชุมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) วันที่ 30/07/2564  

ประชุมขับเคลื่อนการปลูกฟ้าทะลายโจรใช้ในครัวเรือนและปลูกเพื่อจำหน่าย

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมขับเคลื่อนการปลูกฟ้าทะลายโจรใช้ในครัวเรือนและปลูกเพื่อจำหน่าย วันที่ 29/07/2564  

มอบของใช้ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ มอบของใช้ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ วันที่ 24/07/2564  

รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 22/07/2564  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

PMQA 4.0

vdo

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

vdo

จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

vdo

รวมวิดีโอ