หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


Close

WSD2563

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ประชุมปรึกษาหารือนอกรอบ “การปรับโครงสร้างกรมพัฒนาที่ดิน”  โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างของหน่วยงานส่วนกลาง

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมปรึกษาหารือนอกรอบ “การปรับโครงสร้างกรมพัฒนาที่ดิน” โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างของหน่วยงานส่วนกลาง วันที่ 21/11/2563  

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมเพื่อจัดทำกลยุทธ์การดำเนินงานของศูนย์ CESRA”

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมเพื่อจัดทำกลยุทธ์การดำเนินงานของศูนย์ CESRA” วันที่ 18/11/2563  

ประชุมคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดินครั้งที่ 3/2563

นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ ประชุมคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดินครั้งที่ 3/2563 วันที่ 25/11/2563  

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2563

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23/11/2563  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

วันดินโลก ปี 2563@สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

vdo

วันดินโลก ปี 2563@สพด.ศรีสะเกษ

vdo

วันดินโลก ปี 2563@สพด.หนองคาย

vdo

รวมวิดีโอ