หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


Close

HotSpot
WorldSoilDay

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

สรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน สรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 วันที่ 09/04/2564  

รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ นิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร

นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ นิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร วันที่ 08/04/2564  

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย วันที่ 07/04/2564  

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนเพื่อการบริหารความมั่นคงทางด้านอาหาร

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนเพื่อการบริหารความมั่นคงทางด้านอาหาร วันที่ 07/04/2564  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

รางวัลวันดินโลก ประจำปี 2563 "King Bhumibol World Soil Day Award Ceremony 2020"

vdo

พด.13 สาร พด. น้องใหม่จากกรมพัฒนาที่ดิน

vdo

Mr. เกษตรอินทรีย์ พี่เลี้ยงเกษตรกรไทยหัวใจอินทรีย์

vdo

รวมวิดีโอ