หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


Close

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ข้อมูลฯ

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ข้อมูลฯ วันที่ 20/09/2564  

ร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 16/09/2564  

ติดตามการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ ติดตามการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18/09/2564  

ประชุมเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประชุมเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง วันที่ 17/09/2564  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

PMQA 4.0

vdo

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

vdo

“ฟ้าทะลายโจร” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

vdo

รวมวิดีโอ