หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


TSWC

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 11/08/2563  

ประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา ครั้งที่ 2/2563

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 10/08/2563  

ร่วมงานวันสถาปนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ ร่วมงานวันสถาปนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 10/08/2563  

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินบ้านนากก จังหวัดภูเก็ต

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินบ้านนากก จังหวัดภูเก็ต วันที่ 25/07/2563  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

vdo

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

vdo

แนวทางการจัดทำโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาด้านการจัดการดินและที่ดิน ปี 2565

vdo

รวมวิดีโอ