หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม 6th Asian Soil Partnership Meeting

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม 6th Asian Soil Partnership Meeting วันที่ 25/01/2564  

ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง และเยี่ยมชมแปลงสาธิตโครงการนำร่องโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ภายในสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง และเยี่ยมชมแปลงสาธิตโครงการนำร่องโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ภายในสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย วันที่ 23/01/2564  

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 1/2564

นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20/01/2564  

ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 วันที่ 01/01/2564  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

มาพบกัน วันดินโลก 2563 (World Soil Day 2020)

vdo

วันดินโลก ปี 2563@สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

vdo

วันดินโลก ปี 2563@สพด.ศรีสะเกษ

vdo

รวมวิดีโอ