นายคำสิงห์  มาลาหอม รองชนะเลิศอันดับ 2
หมอดินอาสาดีเด่นกรมพัฒนาที่ดิน  ประจำปี 2551