นางจันท์นิภา หวานสนิท หมอดินอาสาดีเด่น
รองชนะเลิศอันดับสอง กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2554