นายผล มีศรี หมอดินอาสาดีเด่น
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2554