สพข.1  |  สพข.2  |  สพข.3  |  สพข.4  |  สพข.5  |  สพข.6  |  สพข.7  |  สพข.8  |  สพข.9  |  สพข.10  |  สพข.11  |  สพข.12

       
    นายตระกูล  นามโลมา 
Mr. Tragool Namloma
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์
โทร. 056-247213
E-mail : [email protected]
   

    ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นางสำราญ แสนศิลา
Mrs. Sumran  Sansila
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินตาก
โทร. 055-039309
E-mail : [email protected]
   

    ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายเจษฎา  สาระ
Mr. Jetsada  Sara
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร
โทร. 055-705667
E-mail :  [email protected]
   

    ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายมานะ ต้นนา
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
โทร. 056-982624
E-mail : [email protected]
   

    ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายดนัย  พรอำนวยลาภ
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย
โทร. 055-019709
E-mail : [email protected]
   

 

 

ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน